Ερώτηση Νο: 1 από 10
Ποιός ήταν ο πρώτος επιστήμονας που συνέλεξε δίσκους από το φυσικό τους περιβάλλον;
  Jacob Heckel
Johann Natterer
Jacques Pellegrin